อัลบัมภาพที่ 22698    กิจกรรม Summer Course 2023 ภาคบ่าย สัปดาห์ที่ 2 (กิจกรรมวาดศิลป์สร้างสรรค์ ป.3 - ป.4)
อัลบัมภาพที่ 22697    ขอแสดงความยินดีกับด.ญ. ณัฐชนา ไชยกลาง ชั้น ป.5/9 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ "เยาวชนไทย สร้างโลกยุคใหม่ ใส่ใจความยั่งยืน"
<< Back Next >>