อัลบัมภาพที่ 22504    ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 4/2565 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
อัลบัมภาพที่ 22486    วงสตริงคอมโบ นำนักเรียนเข้าร่วมแสดงในงานปิ๊กมงฟอร์ตบ้านเฮา (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
<< Back Next >>