อัลบัมภาพที่ 22466    การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสารสนเทศของโรงเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
อัลบัมภาพที่ 22417    ภราดาดร. ทักษบุตร ไกรประสิทธิ์ มอบของที่ระลึกในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566 ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ (งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร)
<< Back Next >>