อัลบัมภาพที่ 22667    งานพยาบาลเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ ค่ายผู้ป่วยโรคลมชัก ครั้งที่ 11 (งานพยาบาล)
อัลบัมภาพที่ 22662    คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงาน เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตพื้นฐาน โดยการทำ CPR และการใช้เครื่อง AED (รุ่นที่ 2) ประจำปี 2565 (งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร)
<< Back Next >>