อัลบัมภาพที่ 22600    ประชุมความคืบหน้าโครงจัดสร้างทางเชื่อมระหว่างอาคารเรียน SKY WALK Phase2 / สร้างห้องน้ำอาคารเรียนอัสสัมชัญ และร้านค้าจำหน่ายอาหาร-เครื่องดื่ม บริเวณบันไดทางลง SKY WALK Phase1 (งานบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป)
อัลบัมภาพที่ 22592    ประชุมคณะกรรมการจัดทำแนวปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรของบุคลากรภายในโรงเรียน (งานสวัสดิภาพความปลอดภัยและจราจร)
<< Back Next >>