อัลบัมภาพที่ 22908    ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายเชาวฤทธิ์ พยัฆคง นักเรียนชั้น ป.5/7 ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาเทควันโด (ผู้อำนวยการ)
อัลบัมภาพที่ 22821    กิจกรรม Intensive Course 2023 สัปดาห์ที่ 3 (กิจกรรม Gifted MATH ป.6) (ผู้อำนวยการ)
<< Back Next >>