ชื่อ-สกุล : มิสจุฑามาศ สุนทรพฤกษ์

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน , งานโภชนาการ , งานร้านค้าเบเกอรี่-กาแฟ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศษ.บ ( มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

more...