ชื่อ-สกุล : ม.ประสิทธิ์ ณ เชียงใหม่

สังกัดหน่วยงาน : งานดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง , กลุ่มสาระศิลปะ , งานบริหารระดับชั้น ป.5

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตร์ ( วิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ )

more...