ชื่อ-สกุล : มิสดารารัตน์ โสวะนา

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ , งานบริหารระดับชั้น ป.6 , งานบริหารระดับชั้น

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ( มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ )

more...