ชื่อ-สกุล : มิสอารุณี ลากตา

สังกัดหน่วยงาน : งานพยาบาล

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ( มหาวิทยาลัยพายัพ )

more...