[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
การลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2566 ชั้น ป.1-ป.6
การให้บริการฝ่ายธุรการ-การเงิน เดือนมิถุนายน 2566
รับสมัครนักเรียนวงเครื่องสายตะวันตก
การขออนุญาตให้นักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียนหลังเลิกเรียน
การให้บริการฝ่ายธุรการ-การเงิน ระหว่างวันที่ 18 เมษายน – 17 พฤษภาคม 2566
การเตรียมความพร้อมและมาตรการการรับมือPM2.5
MCP SUMMER 2023:We're ready
การให้บริการฝ่ายธุรการ-การเงิน โครงการ MCP Summer Course
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับอาหารเสริม (นม)
การจำหน่ายและระยะเวลาในการสั่งซื้อเครื่องแบบนักเรียน ระดับชั้น ป.2-6 ปีการศึกษา 2566
การให้บริการฝ่ายธุรการ-การเงิน เดือนมีนาคม 2566
VDO MCP Power UP สภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2566
กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา ป.2 เรื่อง “The colourful light of Science and Art”
การให้บริการฝ่ายธุรการ-การเงิน เดือนกุมภาพันธ์ 2566
MCP SUMMER COURSE 2023
แจ้งกำหนดการปลายปีการศึกษา 2565 จนถึงเปิดปีการศึกษา 2566
ประกาศตารางสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ภาคทฤษฎี และเนื้อหาการทดสอบ ครั้งที่ 4/2565
กิจกรรมค่ายสัมพันธ์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
กำหนดการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
แจ้งงดให้บริการฝ่ายธุรการ-การเงิน ระหว่างวันที่ 14 – 16 มกราคม 2566
รายละเอียดกิจกรรมเดินวิ่ง MCP FAMILY RUN วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่
ขอเชิญชวนนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันหมากกระดาน และการแสดงความสามารถของนักเรียน เนื่องในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
ตารางการแข่งขัน MCP Christmas Star Contest วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2565
การให้บริการฝ่ายธุรการ-การเงิน เดือนธันวาคม 2565
แจ้งตารางสอบและเนื้อหาออกสอบ การวัดผลสัมฤทธิ์ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 3/2565
ขอเชิญชวนร่วมบริจาคฝาอะลูมิเนียม เพื่อมอบให้มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นำไปจัดทำขาเทียมให้กับผู้พิการ
การให้บริการฝ่ายธุรการ-การเงิน ในเดือนตุลาคม 2565
MCP October Course 2022
พิธีเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาหลวง ครบรอบ ๙๐ ปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
การเปิดสอนกิจกรรม MCP October Course
แจ้งตารางสอบและเนื้อหาออกสอบ การวัดผลสัมฤทธิ์ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 2/2565
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ลงทะเบียนทดสอบทักษะด้านดนตรี-กีฬา
ปฏิทินการศึกษา เดือนกันยายน
Montfort College Primary:English Program
ประกาศรายชื่อนักเรียน และเลขที่นั่งสอบ โครงการ Asian Science and Mathematics Olympiad – ASMO ประจำปี 2565
การจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 หลักสูตรสถานศึกษา Bilingual และหลักสูตร English Program
งดให้บริการ ระหว่างวันที่ 14-17 กรกฎาคม 2565 และวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2565
ประกาศตารางสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ภาคทฤษฎี และเนื้อหาการทดสอบ ครั้งที่ 1/2565
โครงการเพลิน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
การลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 ชั้น ป.1-ป.6
รายชื่อนักเรียนที่ได้ของรางวัลกิจกรรม MCP VIRTUAL WORKOUT
การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ผ่านมาตรฐาน สถานประกอบการ สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้ของรางวัลกิจกรรม MCP VIRTUAL WORKOUT
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม MCP VIRTUAL WORKOUT (ออกกำลังกายอยู่ที่บ้านได้สุขภาพและของรางวัล) 
ขยายระยะเวลาการจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน ผ่านระบบ Student Dashboard
การให้บริการฝ่ายธุรการ-การเงิน ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม - 6 พฤษภาคม 2565
แจ้งเหตุการณ์เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประชาสัมพันธ์โครงการสอนเสริมภาคฤดูร้อน
คู่มือการจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ผ่านระบบ Student Dashboard

    1 2 3 4  >   >|