[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
การให้บริการฝ่ายธุรการ-การเงิน ระหว่างวันที่ 1-15 มีนาคม 2565
คืนเงินผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.1-ป.6
กำหนดการจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน ผ่านระบบ Student Dashboard และกำหนดวันรับชุดนักเรียน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 ปีการศึกษา 2565
แจ้งเหตุการณ์เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
แจ้งเหตุการณ์เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
การลงทะเบียนการเรียนและชำระค่าหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
การให้บริการฝ่ายธุรการ-การเงิน เดือนกุมภาพันธ์ 2565
แจ้งเหตุการณ์เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
แจ้งเหตุการณ์เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
แจ้งเหตุการณ์เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กิจกรรมวิ่ง FSG Health Run ด้วยระบบ Virtual Run ขยายเวลาการรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 14 กุมภาพันธ์ 2565
ของดให้บริการฝ่ายธุรการ-การเงิน วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565
กิจกรรมฉลองมงฟอร์ต 90 ปี อัญมณีล้านนา
แจ้งเหตุการณ์เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ขอเชิญชวน คุณครู มาสเตอร์ และนักเรียน ร่วมบริจาคฝาอะลูมิเนียม เพื่อมอบให้มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับรางวัล MC Elite Award 2021
การให้บริการฝ่ายธุรการ-การเงิน ระหว่างวันที่ 17-29 มกราคม 2565
การเปิดเรียนรูปแบบ On-Site นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 ตั้งแต่วันที่​ 17​ มกราคม​ 2565 เป็นต้นไป
การให้บริการฝ่ายธุรการ-การเงิน ระหว่างวันที่ 10-15 มกราคม 2565
ขยายการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online ระหว่างวันที่​ 10-15​ มกราคม​ 2565
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมพิธีเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 รูปแบบออนไลน์
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิ่ง FSG Health Run ด้วยระบบ Virtual Run
การให้บริการฝ่ายธุรการ-การเงิน ระหว่างวันที่ 4 - 9 มกราคม 2565
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนระหว่างวันที่​ 4-7​ มกราคม​ 2565
การเปิดเรียนรูปแบบ On-Site นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6
คู่มือการเติมเงินสั่งอาหารผ่านระบบ student dashboard
การใช้งานระบบ รับนักเรียน MCP PICKUP
การให้บริการฝ่ายธุรการ-การเงิน ระหว่างวันที่ 13 ธันวาคม 2564 - วันที่ 3 มกราคม 2565
การเปิดเรียนรูปแบบ On-Site เฉพาะนักเรียนระดับชั้น ป.6
การขยายการเรียนการสอนรูปแบบ Online (วันที่ 13 ธันวาคม 2564 - 7 มกราคม 2565) เฉพาะนักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.5
การให้บริการฝ่ายธุรการ-การเงิน ระหว่างวันที่ 1-9 ธันวาคม 2564
การขยายการเรียนการสอนรูปแบบ Online (วันที่ 1-9 ธันวาคม 2564)
การเปิดเรียนรูปแบบ On-Site
การให้บริการของฝ่ายธุรการ-การเงิน (โครงการเพลินวันเสาร์)
แจ้งหยุดทำการของโรงเรียนเพื่อให้ครู และบุคลากรเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
การเปิดเรียนโครงการดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564
การเปิดเรียนโครงการเพลิน ภาคเรียนที่ 2/2564
จดหมาย เรื่อง คืนเงินผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 (ประจำเดือนมิถุนายน 2564 , เดือนกรกฎาคม 2564) และการจัดการเรียนการสอนเดือนตุลาคม 2564
จดหมาย เรื่อง คืนเงินผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 (ประจำเดือนกันยายน 2564)
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองหลักสูตรสถานศึกษาในการมารับนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ลงทะเบียนเลือกกิจกรรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2564
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 20-30 กันยายน 2564
การคืนเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 15-19 กันยายน 2564
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 1-14 กันยายน 2564
ขอเชิญชวนนักเรียนชั้น ป.3-ป.6 ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันวิชาการ (รูปแบบออนไลน์) จัดโดยสภานักเรียน
จดหมาย เรื่อง คืนเงินผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.1-ป.6
การจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประชาสัมพันธ์ Application สช. On mobile และ Link ในการตรวจสอบสิทธิ์มาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา

|<  <   1 2 3 4 5  >   >|