[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2564
การคืนเงินค่าเรียนโครงการ Summer นักเรียนระดับชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2564
ขอแจ้งรายละเอียดการเรียนการสอนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 24-28 กรกฎาคม 2564
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 8-31 กรกฎาคม 2564
ประกาศโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ที่ 16/2564 เรื่อง การดำเนินการมาตรการเชิงรุกของโรงเรียน
การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Site Streaming ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2564
การเปิดการเรียนการสอนโครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะผู้เรียน และโครงการเพลิน
การขออนุญาตให้นักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียนหลังเลิกเรียน
การเปิดเรียนของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
การเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2564 และโครงการสอนเสริมพิเศษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
การเปิดเรียนปีการศึกษา 2564 และโครงการสอนเสริมพิเศษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 ปีการศึกษา 2564
การเปิดเรียนปีการศึกษา 2564 และโครงการสอนเสริมพัฒนาทักษะผู้เรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประกาศ​ เรื่อง​ การเปิดเรียนภาคฤดูร้อน
ขั้นตอนการขอเอกสาร ปพ.1 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
การประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
การสมัครเข้าค่ายภาษาต่างประเทศภาษาจีน “蒙福游记 MCP’s Journey to China”
รวมภาพกิจกรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์2564
กิจกรรม Summer Course 2021 (ภาคบ่าย)
ประกาศตารางสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ภาคทฤษฎี และเนื้อหาการทดสอบ ครั้งที่ 4/2563
กิจกรรมวิ่ง FSG Health Run ด้วยระบบ Virtual Run ขยายเวลาการรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2564
แจ้งการเปิดเรียน ในวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564
ประกาศตารางสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ภาคทฤษฎี และเนื้อหาการทดสอบ ครั้งที่ 3/2563
ประกาศหยุดเรียนระหว่างวันที่ 18-29 มกราคม 2564
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมวิ่ง FSG Health Run ด้วยระบบ Virtual Run
ประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ
ประกาศโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ที่ 11/2563 เรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่
ประกาศผลการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความพร้อมของผู้เรียน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2564
การแข่งขันแชร์บอลหญิงกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ชั้น ป.6-2563
One day at MCP 2020
แบบเสื้อแจ็กเก็ตที่ระลึกฉลองครบรอบ 90 ปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย สำหรับผู้ปกครองและผู้ที่สนใจสั่งจอง
ข่าวประชาสัมพันธ์การเก็บรวบรวมข้อมูลความพร้อมของนักเรียนเพื่อเข้าศึกษา ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะความสามารถ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564
การเปิดสอนโครงการเพลิน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
การเปิดสอนโครงการดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563
การสมัครเข้าค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์–วิทยาศาสตร์ “Style Your STEM #3”
การลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์รับโอนเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2564
ตารางสอบวัดผลสัมฤทธิ์ภาคทฤษฎี และเนื้อหาออกสอบ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563
การสมัครเข้าค่ายภาษาต่างประเทศ “Winter Wonder Camp #9”
ขอเชิญชวน คุณครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมบริจาคฝาอะลูมิเนียม เพื่อมอบให้มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ประกาศรายชื่อและตารางแสดงความสามารถนักเรียน กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน ปีการศึกษา2563 ภาคเรียนที่ 1 (รอบที่ 2)
ประกาศรายชื่อและตารางแสดงความสามารถนักเรียน กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน ประจำเดือนกันยายน
ลงทะเบียนทดสอบดนตรี-กีฬา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ประกาศตารางสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ภาคทฤษฎี และเนื้อหาการทดสอบ ครั้งที่ 1/2563
ขอเชิญเข้าร่วมทดสอบ TEDET Mock Test
ขอเชิญชวนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษร่วมแสดงบนเวทีส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน
การจัดงานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 (เฉพาะนักเรียน ป.6 ปีการศึกษา 2562 ที่ได้รับเกียรติบัตรเท่านั้น)
การอนุญาตให้นักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียนหลังเลิกเรียน
การจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
การเปิดสอนโครงการเพลิน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

|<  <   1 2 3 4 5 6  >   >|