[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
การเปลี่ยนแปลงสถานที่ส่งนักเรียน
เรื่อง  การสอนคณิตศาสตร์หลักสูตร MCP Genius Kids (Math)
การรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการสอนเสริมนอกเวลาปกติของครูผู้สอนชาวต่างประเทศ (After School Learning Program ASL)
การเปิดสอนโครงการดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
แจ้งงดการให้บริการฝ่ายธุรการ-การเงิน ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2563
แจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563
งดการให้บริการ ในวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563 (วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี)
คู่มือการเรียนรู้ออนไลน์ MCP Online Classroom
Mcp Online Classroom
การให้บริการระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 - 26 มิถุนายน 2563  ของฝ่ายธุรการ-การเงิน
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน MCP Online Classroom
แจ้งปรับเปลี่ยนวันที่ในการรับหนังสือของนักเรียน​ ปีการศึกษา​ 2563​
การมารับหนังสือนักเรียนชั้น ป.1 (วันที่ 8 พฤษภาคม 2563)
การมารับหนังสือนักเรียนชั้น ป.2- ป.6 (วันที่ 7 พฤษภาคม 2563)
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านและลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ชั้นป. 1 - 6 ปีการศึกษา 2563
Winter Wonder Camp#8 Junior Capturer Day2
Winter Wonder Camp#8 Junior Capturer Day1
แจ้งการจำหน่ายแบบเรียนและเครื่องแบบนักเรียน
แจ้งงดการเรียนภาคฤดูร้อน
ประกาศโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เรื่อง ชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องให้ผู้ปกครองได้รับทราบ
ชี้แจงมาตรการการป้องกัน และติดตามการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
ประกาศโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เรื่อง มาตรการการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ฉบับที่ 2
ขอเชิญชวนผู้ปกครอง เข้าร่วมรับฟังโครงการประกวดวงดุริยางค์ประเภทนั่งบรรเลง ณ ประเทศสิงคโปร์
ประกาศตารางสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ภาคทฤษฎี และเนื้อหาการทดสอบ ครั้งที่ 4/2562
กิจกรรม Summer Course 2020 (ภาคบ่าย)
ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2563 ครั้งที่ 19
ขอเชิญชมคอนเสิร์ตเครื่องสายตะวันตก
การแข่งขันกรีฑาสี ประจำปี 2562 ( SPORTS DAY )
ประกาศตารางสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ภาคทฤษฎี และเนื้อหาการทดสอบ ครั้งที่ 3/2562
รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะความสามารถ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
ค่ายภาษาจีน ณ เมืองเซินเจิ้น มณฑลกวางตุ้ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน " Chinese Summer Camp In Shenzhen 2020 "
ประชาสัมพันธ์ค่ายภาษาอังกฤษ Winter Wonder Camp #8
ขอเชิญชวนร่วมบริจาคฝาอะลูมิเนียม เพื่อมอบให้กับมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบ และห้องสอบ TEDET
ขอเชิญชวนคุณครู นักเรียน และผู้ปกครองร่วมกิจกรรมบริจาคฝาอะลูมิเนียม เพื่อนำไปมอบให้กับมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ประกาศตารางสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ภาคทฤษฎี และเนื้อหาการทดสอบ ครั้งที่ 2/2562
การเปิดสอนกิจกรรม MCP October Course
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด เนื่องในโอกาสฉลองวันสถาปนา 88 ปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 2-6 กันยายน 2562
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเพื่อขอรับทุนนักบุญมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
การปรับเปลี่ยนเส้นทางการจราจรภายในบริเวณโรงเรียน ช่วงเช้า
ลงทะเบียนทดสอบทักษะดนตรี-กีฬา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศและตารางการแข่งขัน กิจกรรมมงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา
การจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
รายชื่อและตารางการแข่งขันรอบคัดเลือก กิจกรรมมงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา ประจำปีการศึกษา 2562
การจัดสอบ ASMO 2019
งานส่งเสริมศักยภาพพิเศษผู้เรียน เปิดรับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม มงฟอร์ตสร้างสรรค์หรรษา
งานวัดและประเมินผล แจ้งตารางสอบและเนื้อหาการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 เข้าร่วมประชุมกิจกรรมพันธสัญญา ปีการศึกษา 2562
การลงทะเบียนกิจกรรมชมรมเสริมหลักสูตร ปีการศึกษา 2562
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านและลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ชั้น ป. 4 - 6 ปีการศึกษา 2562

|<  <   1 2 3 4 5 6  >   >|