Today 's Events

กุมภาพันธ์ 2566
อาพฤ
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728

14 มกราคม 2566

ปฏิทินกิจกรรมสำคัญของโรงเรียน (CALENDAR OF SCHOOL'S IMPORTANT EVENTS)

ข่าวที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
หัวข้อข่าว วันที่โพสต์ข่าว หน่วยงาน เวลาที่เปลี่ยนแปลง

ปฏิทินที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

วันที่ กิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ เวลาที่เปลี่ยนแปลง
22 ก.พ. 66 นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 4/2565
(แผนงาน:งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม )
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม ม.โสภณวิชญ์ แก้วสว่าง 14:47:32
14 ก.พ. 66 ประชุมบุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไปครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2565
(แผนงาน:งานบริหารฝ่ายบริหารทั่วไป )
อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2) งานบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป ม.มณี ครไชยศรี 15:24:31
9 ก.พ. 66 สรุปประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา “The colourful light of Science and Art” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
(แผนงาน:จัดทำและกำกับให้เกิดงานวิจัยเพื่อการพัฒนาตามแนวนโยบายของโรงเรียนและของมูลนิธิฯ )
อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายวิชาการ) งานวิจัย มิสวิไลรัตน์ เสียมภักดี 15:04:44
8 ก.พ. 66 สรุปประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา “MCP Start Up” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(แผนงาน:จัดทำและกำกับให้เกิดงานวิจัยเพื่อการพัฒนาตามแนวนโยบายของโรงเรียนและของมูลนิธิฯ )
อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องฝ่ายวิชาการ) งานวิจัย มิสวิไลรัตน์ เสียมภักดี 15:07:54
8 ก.พ. 66 ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 8/2565
(แผนงาน:งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ )
อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ) งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ มิสวิรัชดา เลิศรมยานันท์ 15:07:03
7 ก.พ. 66 งานอภิบาลร่วมประชุมกับ 4 โรงเรียนคาทอลิก วางแผนการดำเนินงานอภิบาล ปีการศึกษา 2566
(แผนงาน:งานอภิบาล )
โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ งานอภิบาล มิสสุพัตรา กิตติธารยังกูร 15:07:03

รายละเอียดแผนงานที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

ชื่อแผนงาน หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง คณะกรรมการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ มอบหมายหน้าที่ ขั้นตอนการดำเนินงาน งบประมาณรายรับ งบประมาณรายจ่าย แนวทางการติดตามและประเมินผล ข่าวที่เกี่ยวข้อง อัลบั้มภาพที่มีการอ้างอิง
งานอภิบาล
งานอาคารสถานที่สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม(ภูมิทัศน์)
งานอาคารสถานที่สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
งานลูกเสือ

รายละเอียดโครงการที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

 
ชื่อโครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง คณะกรรมการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ มอบหมายหน้าที่ ขั้นตอนการดำเนินงาน งบประมาณรายรับ งบประมาณรายจ่าย แนวทางการติดตามและประเมินผล ข่าวที่เกี่ยวข้อง อัลบั้มภาพที่มีการอ้างอิง

กฤตภาคที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
หัวข้อกฤตภาค หน่วยงาน ผู้หา/ผู้จัดทำ เวลาที่เปลี่ยนแปลง