Today 's Events

มกราคม 2566
อาพฤ
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

16 มกราคม 2566

ปฏิทินกิจกรรมสำคัญของโรงเรียน (CALENDAR OF SCHOOL'S IMPORTANT EVENTS)

ปฏิทินงานของโรงเรียน (CALENDAR OF SCHOOL ACTIVITIES)

ข่าวที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

หัวข้อข่าว วันที่โพสต์ข่าว หน่วยงาน เวลาที่เปลี่ยนแปลง
แจ้งกำหนดการปลายปีการศึกษา 2565 จนถึงเปิดปีการศึกษา 2566 27 ม.ค. 66 งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน 15:04:22

อัลบั้มภาพที่ Upload หรือแก้ไขในวันนี้

อัลบั้ม วันที่โพสต์อัลบั้ม วันที่เปลี่ยนแปลง เวลาที่เปลี่ยนแปลง
การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ป.6 (รอบรองชนะเลิศ) ระหว่าง ป.6/2 vs ป.6/6 27 ม.ค. 66 15:03:14
การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ป.1 (รอบรองชนะเลิศ) ระหว่าง ป.1/2 vs ป.1/5 27 ม.ค. 66 13:01:47
การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ป.2 (รอบแรก) ระหว่าง ป.2/3 vs ป.2/5 27 ม.ค. 66 13:01:46
การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ป.3 (รอบแรก) ระหว่าง ป.3/4 vs ป.3/5 27 ม.ค. 66 13:01:46
การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ป.4 (รอบแรก) ระหว่าง ป.4/9 vs ป.4/4 27 ม.ค. 66 13:01:45
การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ป.5 (รอบรองชนะเลิศ) ระหว่าง ป.5/1 vs ป.5/7 27 ม.ค. 66 13:01:45
การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ป.1 (รอบแรก) ระหว่าง ป.1/2 vs ป.1/1 27 ม.ค. 66 12:50:29
การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ป.2 (รอบแรก) ระหว่าง ป.2/1 vs ป.2/4 27 ม.ค. 66 12:50:27
การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ป.3 (รอบแรก) ระหว่าง ป.3/2 vs ป.3/3 27 ม.ค. 66 12:50:27
การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ป.4 (รอบแรก) ระหว่าง ป.4/7 vs ป.4/3 27 ม.ค. 66 12:50:26
การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ป.5 (รอบแรก) ระหว่าง ป.5/3 vs ป.5/7 27 ม.ค. 66 12:50:26
การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ป.6 (รอบแรก) ระหว่าง ป.6/5 vs ป.6/6 27 ม.ค. 66 12:50:25

ปฏิทินที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

วันที่ กิจกรรม สถานที่ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ เวลาที่เปลี่ยนแปลง
24 ก.พ. 66 ประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการประเมินภายในของโรงเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565
(แผนงาน:งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา )
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ม.สมบูรณ์ คำฟู 13:09:15
23 ก.พ. 66 ประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการประเมินภายในของโรงเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565
(แผนงาน:งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา )
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ม.สมบูรณ์ คำฟู 13:09:16
22 ก.พ. 66 ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2565
(แผนงาน:แผนงานบริหารสำนักผู้อำนวยการ )
อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ) งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ ม.วัฒนา แสงสินธุ์ 09:09:01
21 ก.พ. 66 ประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการประเมินภายในของโรงเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565
(แผนงาน:งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา )
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ม.สมบูรณ์ คำฟู 13:09:24
20 ก.พ. 66 ประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการประเมินภายในของโรงเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565
(แผนงาน:งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา )
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ม.สมบูรณ์ คำฟู 13:10:14
20 ก.พ. 66 บุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพภายใน (Auditor) โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ
(แผนงาน:งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา )
ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ม.สมบูรณ์ คำฟู 13:09:25
19 ก.พ. 66 บุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพภายใน (Auditor) โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ
(แผนงาน:งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา )
ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ม.สมบูรณ์ คำฟู 13:10:02
18 ก.พ. 66 บุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพภายใน (Auditor) โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ
(แผนงาน:งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา )
ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ม.สมบูรณ์ คำฟู 13:10:02
17 ก.พ. 66 บุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพภายใน (Auditor) โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ
(แผนงาน:งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา )
ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ม.สมบูรณ์ คำฟู 13:09:55
17 ก.พ. 66 เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแต่ละมาตรฐาน ครั้งที่ 2
(แผนงาน:งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา )
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ม.สมบูรณ์ คำฟู 13:09:47
16 ก.พ. 66 บุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพภายใน (Auditor) โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ
(แผนงาน:งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา )
ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ม.สมบูรณ์ คำฟู 13:09:36
16 ก.พ. 66 เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแต่ละมาตรฐาน ครั้งที่ 2
(แผนงาน:งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา )
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ม.สมบูรณ์ คำฟู 13:09:35
15 ก.พ. 66 เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแต่ละมาตรฐาน ครั้งที่ 2
(แผนงาน:งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา )
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ม.สมบูรณ์ คำฟู 13:08:59
15 ก.พ. 66 ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพภายใน (Auditor) โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ
(แผนงาน:งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา )
ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ม.สมบูรณ์ คำฟู 09:27:02
14 ก.พ. 66 ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565
(แผนงาน:งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา )
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ม.สมบูรณ์ คำฟู 13:08:54
14 ก.พ. 66 เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแต่ละมาตรฐาน ครั้งที่ 2
(แผนงาน:งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา )
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ม.สมบูรณ์ คำฟู 13:08:52
13 ก.พ. 66 เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแต่ละมาตรฐาน ครั้งที่ 2
(แผนงาน:งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา )
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ม.สมบูรณ์ คำฟู 13:08:51
31 ม.ค. 66 นิเทศการจัดการเรียนการสอนหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
(แผนงาน:จัดให้มีกระบวนการนิเทศและการนิเทศการสอนให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ )
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม งานนิเทศการสอน ม.สงกรานต์ แสงแก้ว 15:14:39
30 ม.ค. 66 นิเทศการจัดการเรียนการสอนหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
(แผนงาน:จัดให้มีกระบวนการนิเทศและการนิเทศการสอนให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ )
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม งานนิเทศการสอน ม.สงกรานต์ แสงแก้ว 15:15:28
30 ม.ค. 66 ยื่นเอกสารขอใบอนุญาตทำงานของครูชาวต่างประเทศ
(แผนงาน:งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ )
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ม.จิตวิสุทธิ์ วังสม 15:15:21
30 ม.ค. 66 นิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนครูกลุ่มสาระการงานอาชีพ
(แผนงาน:บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด )
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.สงกรานต์ แสงแก้ว 15:15:15
30 ม.ค. 66 ประชุมครูกลุ่มสาระการงานอาชีพประจำเดือนมกราคม
(แผนงาน:บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด )
อาคารมงฟอร์ต(ห้องคณะกรรมการบริหารระดับชั้น ป.1-3) กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.สงกรานต์ แสงแก้ว 15:15:06
27 ม.ค. 66 นิเทศการจัดการเรียนการสอนหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
(แผนงาน:จัดให้มีกระบวนการนิเทศและการนิเทศการสอนให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ )
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม งานนิเทศการสอน ม.สงกรานต์ แสงแก้ว 15:15:00
27 ม.ค. 66 เชิญประชุมพิจารณาคัดเลือกคอมพิวเตอร์ จอ E-Board ประกันอุบัติเหตุนักเรียน และทัศนศึกษาครูต่างชาติ
(แผนงาน:งานจัดซื้อ-จัดจ้าง )
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม งานจัดซื้อ-จัดจ้าง มิสนิภา ฟองผล 09:04:41
26 ม.ค. 66 นิเทศการจัดการเรียนการสอนหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
(แผนงาน:จัดให้มีกระบวนการนิเทศและการนิเทศการสอนให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ )
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม งานนิเทศการสอน ม.สงกรานต์ แสงแก้ว 15:14:53
26 ม.ค. 66 นำส่งเอกสารขอหนังสือรับรองนักเรียนชาวต่างประเทศ
(แผนงาน:งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ )
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ม.จิตวิสุทธิ์ วังสม 15:14:46

รายละเอียดแผนงานที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

ชื่อแผนงาน หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง คณะกรรมการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ มอบหมายหน้าที่ ขั้นตอนการดำเนินงาน งบประมาณรายรับ งบประมาณรายจ่าย แนวทางการติดตามและประเมินผล ข่าวที่เกี่ยวข้อง อัลบั้มภาพที่มีการอ้างอิง
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์
งานอภิบาล
ประสานการค้นหา รวบรวมข้อมูลด้านศักยภาพพิเศษผู้เรียนเพื่อหาแนวทางส่งเสริม ผลักดัน ต่อยอดให้ไปสู่ศักยภาพสูงสุด
งานยานพาหนะ
งานบริหารสระว่ายน้ำ
งานอาคารสถานที่สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
ยกศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม
สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้ทุกคนในองค์กร
งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายธุรการ-การเงิน
งานกีฬา

รายละเอียดโครงการที่จัดทำหรือแก้ไขในวันนี้

ชื่อโครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย สนองนโยบายของโรงเรียนในเรื่อง คณะกรรมการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ มอบหมายหน้าที่ ขั้นตอนการดำเนินงาน งบประมาณรายรับ งบประมาณรายจ่าย แนวทางการติดตามและประเมินผล ข่าวที่เกี่ยวข้อง อัลบั้มภาพที่มีการอ้างอิง
- โครงการให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิคณะเชนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
- การเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา

กฤตภาคที่แจ้งหรือแก้ไขในวันนี้

 
หัวข้อกฤตภาค หน่วยงาน ผู้หา/ผู้จัดทำ เวลาที่เปลี่ยนแปลง